Obchody a služby

Obchody a služby

Healeři a nemocnice

První věc, kterou asi budete potřebovat je healer. Na newbie healer do 6 pracuje zadarmo,vyšším levelum jen obvazuje woundy.Healer na newbie je west,south z newbie village centre.Může vám jen vyléčít konkrétní zranění. (např. ask healer to heal left foot) nebo váś vyléčit kompletně včetně HP (ask healer to heal).A pokud přijdete o končetinu,použijte příkaz (ask healer to restore left foot).Pokud chcete vedět jaké a jestli máte néjáke zranění použijte příkaz body.

Healer ve skutečném světě vykonává následující příkazy:

Restore
obnoví useklou končetinu např (ask healer to restore left foot)
Resurrect
ožíví mrtvého hráče s plnou ztratou tp (ask healer to resurrect)
Resurrect light
ožíví mrtvého hráče s poloviční ztratou tp (ask healer to resurrect light)
Resurrect full
ožíví mrtvého hráče bez ztraty tp (ask healer to resurrect full)
Cure poison
vylečí jed (ask healer to cure poison)
Cure disease
vyléčí nemoc (ask healer to cure illness)
Cure light/serious/critical vylečí hp např (ask healer to cure light) (úplně nanic služba)
Bind
obváže zadaný wound např.(ask healer to bind left foot)
obváže všechny vaše woundy (ask heal to bind)
Heal
vylečí zadaný wound např.(ask healer to heal left foot)
vyléčí všechny vaše woundy (ask heal to heal)

Umístění healerů v městech:

Místo
Cesta v normálním formátu ( v cmud formátu)
Wyzima    
Z central square e,e,enter hospital (.2e;enter hospital)
Gondur
Z military square n,w,n (.nwn)
Arkas
Z Arkas main square s,s,enter hospital (.2s;enter hospital)
Vadhagh Od Quinta n,nw,n,nw,n,n,sw,w,nw.n,ne,ener healer (.nhnh2nkwhnj;enter healer) (pro přátele vadhaghu)
 n,n,n,n,ne,e,ne,n,n,n,n,n,enter hospital (.4njej5n;enter hospital) (pro ostatní)Jídlo a pití

Váš další problém asi bude kde sehnat jídlo a pití.Stav pití a jidla zkontrolujete příkazem life.Na newbie ho dáva zadarmo Olga (ask olga for bread,ask olga for milk).Olgu najdete east,south z newbie village center.

Umístění obchodníků s jídlem (tzv barkeepers) ve městech:

Místo
Cesta v normálním formátu ( v cmud formátu)
Wyzima
z central square n,n,n,n,n,n,e (.6ne)
Gondur
 z military square w,w,w,s,s,s,e (.3w3se)
Arkas
Z arkas main square n,n,n,n,n,enter inn(.5n;enter inn)
Vadhagh    
Od quinta n,n,n,n,ne,e,e,n,n,enter delicatessen (.4nj2e2n;enter delicatessen)
Jeran
Z HQ w,n,n,w,w,enter farm (.w2n2w;enter farm)


Umístění zdrojů vody ve městech:

Místo
Cesta v normálním formátu ( v cmud formátu)
Wyzima
Z central square s,s,s,e,e,e,e,enter park (.3s4e;enter park)
Gondur
Z military square w,w,w,s,s,w,w (.3w2s2w)
Arkas    
Z arkas main square s,s,s,enter park (.3s;enter park)
Vadhagh Od quinta n,nw,n,e,n,ne,e,e,n,n,n,n,n,n,n,n,w,w,w,w,n,n,n,ne,s (.hnenj2e8n4w3njs)
Jeran Z HQ enter park (enter park)


Oprava equipu

Další důležitou věcí je oprava zbraní a equipu.

Umístění opravářů ve městech:

Misto
Cesta v normálním formátu ( v cmud formátu)
Wyzima
Z central square s,s,e,enter blacksmith (.3se;enter blacksmith) [obyč kovář]
Gondur
Z military square w,w,w,w,w,w,n,w (.6wnw) [obyč kovář]
Arkas
Z main square e,e,e,s,enter blacksmith (.3es;enter blacksmith) [obyč kovář]
Vadhagh city Od quinta n,nw,n,w,enter workshop(.nhnw;enter workshop) [cloth]
Od quinta n,nw,n,w,n,enter blacksmith(.nhnwn;enter blacksmith) [obyč kovář]
Vadhagh village Od boardu se,enter house wood (.l;enter house)
Jeran Od HQ s,e,e (.s2e;enter smithy) [mitril,urandill,scale armour]
Sirda Od boardu e,s,enter leatherworks (.es;enter leatherworks) [leather]


Banky

Kvůli věcím jako DK ,je dobrý ukládat si peníze do banky,taky se to hodí když umřete.

Lokace bank ve městech:

Místo Cesta v normálním formátu ( v cmud formátu)
Wyzima Z cental square e,enter bank (.e;enter bank)
Gondur
Z military square s,s,s,s,w,w,w,w,w,w,w,s,s (.4s7w2s)
Arkas
Z main square s,s,s,s,w,w,enter bank(.4s2w;enter bank) [wyzimská pobočka]
Z main square nw,nw,nw,enter bank(.4h;enter bank) [arkas pobočka]
Vadhagh city Od quinta n.n.n.n;enter bank (.4n;enter bank)
Jeran Z HQ w,n,enter bank(.wn;enter bank)


Příkazy v bance

ask TELLER for account
Založení bankovního konta
ask TELLER for balance
Zůstatek v bance
ask TELLER to deposit AMOUNT CURRENCY
Uložení měny
ask TELLER to withdraw AMOUNT CURRENCY
Výběr měny
ask TELLER to exchange AMOUNT CURRENCY for CURRENCY Převod měny


Umístění všebecných (bazaar atp.) nebo specializovaných obchodů (weaponer,armourer,jeweller atp.)
neuvádím protože jejich znalost není nezbytně nutná.