RPG prvky na LITU

. RPG prvky na Litu

Každá postava na litu má tzv. staty a skilly.Staty jsou attributy (strength,dexterity,constitution,wisdom,intelligencea charisma). Staty se zvedají za TP (training points).TP dostáte za zkušenostnost (50 tp v průběhu levelu,50 při dosažení levelu). Skilly jsou dovednosti které se postava naučí používaní kouzel nebo příkazů,které používají onen skill.Staty mohou nabývat hodnot 1-251 (level*5+1).Skilly můžou být od 1 do 153 ((level+!)*3).Vyších hodnot můžete dosáhnout jen použitím eq, který dává bonus na staty nebo skilly.

Postava může být muž nebo žena (nemá vliv na statistiky).

Hráčovy staty jsou následující:

STR (Strength)
nosnost,útok,trošku stamina
DEX (Dexterity) obrana,trochu stamina,útok
CON (Constitution) hodně stamina a zdraví,jídlo,pití,kofein a alkohol
WIS (Wisdom) počet kouzel,jazyky,obchodování,trošku mana
INT (Intelligence) hodně mana,jazyky,čtení
CHA (Charisma) Obchodování

Závislost statů na guildovních kouzla a příkazy najdete ve výpisu guild.

Hráčovy skilly jsou následující:

Útočné skilly :

blade attack
útok řeznými zbraněmi
blunt attack 
útok tupými zbraněmi
knife attack 
útok bodnými zbraněmi
melee attack      
útok beze zbraně
projectile attack
nepoužito

Zbraňové skilly :

multi-weapon  
boj s dvěmi zbraněmi
single-hand
boj s jednou zbraní nebo zbraní a štítem
 multi-hand 
boj s obouruční zbraní

Obranné skilly :

blade defence  
obrana se sečnými zbraněmi
blunt defence 
obrana s tupými zbraněmi
knife defence 
obrana s bodnými zbraněmi
melee defence
obrana beze zbraně
projectile defence nepoužito
shield defence 
obrana se štítem

Jazyky :

Cimerish
jazyk barbarů
Farsi
jazyk lidí
Eltherian
jazyk elfů
English
univerzální jazyk
Malkierien
jazyk trpaslíku
Nibelungen
jazyk půlelfů
Terrakarn
jazyk hobbitů
Trollish
jazyk trollů

Magické skilly :

casting
paladinské a mágské kouzla
conjuring
paladinské,druidské a mágské kouzla
summoning
druidská a mágská kouzla
healing
druidská a paladinská a healerská kouzla
magic attack 
všeobecně magická utočná kouzla
magic defence   
všeobecně magická obranna kouzla

Osobní skilly:

stealth
pohyb jako neviditelný
tracking
sledování (follow)
bargaining
obchodování
faith darování peněz
fishing
rybaření
skinning
stahování zvěře
blacksmithing
kování
weaponsmithing
výroba zbraní
building
stavění
chopping
težba dřeva
herb lore
sběr bylinek a alchymie
mining těžba kamene a rud
cooking
vaření
gemcutting nepoužito

Kromě čiselného vyjádření skillu existuje také slovní vyjádření.Toto se hodí pokud chcete si porovnat skilly ve statistikach nebo minimalní skilly v napovědě.Statistiky jsou k dipozici na http://lit.klfree.cz:7675/www/gateways/statis.

Slovní vyjádření skillů je nasledující:

Úroveň
Od:
Do:
Harmless
0
2
Unable
3
5
Uncoordinated
6
8
Beginner
9
12
Apprentice
13
16
Good Apprentice
17
21
Advanced
22
26
Student
27
31
Good Student
32
36
Graduate 37 43
Experienced 44 52
Very Experienced 53 63
Teacher 64 75
Professor 76 87
Master 88 98
Great Master 99 149
Semigod 150 153